Perisos
Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh 10:10)

Waarin glo ons?

By Perisos staan ons vas op “Die Bybel” as God se Woord en Sy Wil vir ons lewens hier op aarde. By Perisos neem ons niks weg, verander ons niks, of las ons niks by Die Bybel nie. As Kerk glo ons en bely ons dat om ‘n gelowige Christen te wees beteken om ‘n navolger van Jesus Christus en dienaar van God die Vader te wees en ons erken God as die Skepper van alles om ons en bely dat Hy almagtig en in beheer van alles is, ons erken Jesus Christus as die Seun van God wat die sonde van die aarde wegneem en verlossing skenk aan elkeen wat Sy Naam aanroep en in Hom glo en Hom gehoorsaam wil wees. Verder glo ons in die werking van die Heilige Gees in die lewe van elke gelowige en dat die Heilige Gees ons toerus met gawes en bedieninge om ‘n kragtige getuie vir Hom te kan wees.

Ons erken dat daar baie verskillende Kerke en denominasies is, maar Perisos glo dat daar eintlik net een ware kerk is. Dit is die kerk wat glo dat Die Bybel, God se Woord en die volle openbaring van Sy wil vir ons lewens is, en ons as kerk daarvolgens wil lewe.

As u betwyfel of ontken dat Sy Woord wat ons vandag het waar en korrek is, ontken jy indirek ook God se almag. Dan sê jy indirek dat God nie in staat was om Sy Woord te kon bewaar vir Sy kinders nie. Indien jy selfs nog verder gaan om aan Sy Woord te begin verander omrede jy daarop aanspraak maak dat die boeke wat in die Bybel vervat is nie korrek is nie, dan maak jy indirek daarop aanspraak dat jy beter weet as God en dat Hy ‘n fout gemaak het. Wat jy dan doen is om God ondergeskik te plaas aan jou eie menings en indirek verklaar jy dan dat jy beter weet as God. Van hierdie denke en benadering wil Perisos homself totaal distansieer.
 

Geloofsverklaring:

 

1. DIE DRIE-ENIGE GOD

Lees verder [ ... ]
 

2. DIE BYBEL

Lees verder [ ... ]
 

3. DIE SKEPPING, SATAN EN DIE VAL VAN DIE MENSDOM

Lees verder [ ... ]
 

4. DIE VERLOSSING VAN DIE MENSDOM

Lees verder [ ... ]
 

5. DIE FINALE UITEINDE

Lees verder [ ... ]
 

6. DIE SAKRAMENTE

Lees verder [ ... ]
 

7. DIE VERVULLING MET DIE HEILIGE GEES

Lees verder [ ... ]
 

8. HEILIGMAKING

Lees verder [ ... ]
 

9. DIE KERK

Lees verder [ ... ]
 

10. DIE BEDIENING

Lees verder [ ... ]