Perisos
Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh 10:10)

Herderspaar

Herman en Marie du Toit

Herderspaar - Herman en Marie du Toit
Herderspaar – Herman en Marie du Toit
 
Herman du Toit is getroud met Marie en het twee kinders – Zelmarie en Ruan wat beide getroud is – asook drie kleinkinders.

Herman is op ‘n baie vroeë ouderdom reeds geroep om vir die Here te gaan werk, maar was eers na matriek vir bykans 8 jaar in die staandemag van die Suid Afrikaanse Weermag waar hy as jong offisier ‘n BMil (BSc) graad by die Militêre Akademie, wat ‘n fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch is, in 1982 verwerf het. In die periode het die Here weer ernstig met hom begin praat oor die voltydse bediening en is hy na die Teologiese Kollege van die AGS van SA in Auklandpark waar hy sy Diploma in Teologie verwerf het aan die einde van 1987 en georden is as ‘n voltydse pastoor van die AGS van SA in Oktober 1988. In 2003 verwerf hy sy Honneursgraad in Kerkleierskap aan die Universiteit van Johannesburg (op daardie stadium nog RAU)

Oor ‘n tydperk van 24 jaar het hy 4 gemeentes voltyds bedien – 2 in die Weskaap en 2 in die Ooskaap. Hy was ook die Administrateur / Tesourier van die Ooskaap Streek van die AGS vir bykans 15 jaar asook Interne Ouditeur van meer as 80 gemeentes van die Ooskaap vir ongeveer 14 jaar. In 2011 het die Here hom in ‘n Restorasie Bediening begin gebruik vir ongeveer 2 jaar as Living Waters Restoration Ministries wat wyer gestrek het as net gemeentebediening.  Dit het daartoe gelei dat hy by Perisos Gemeente in Port Elizabeth betrokke geraak het vanaf Desember 2012 op ‘n ad hoc basis om restorasiewerk te doen in die gemeente en ook met die leierskap. Vanaf  Junie 2013 het hy die beroep na Perisos aanvaar op ‘n meer voltydse basis as geestelike leier van die gemeente.

Herman voel veral geroepe om na aanleiding van Efes 4:11-13 mense te identifiseer en toe te rus vir hulle dienswerk in die gemeente en om te restoreer wat deur die satan en deur die wêreld in mense se lewens, verhoudings en gees afgebreek is sodat die liggaam van Christus opgebou kan word tot eenheid en ‘n volheidslewe in Christus.

Herman du Toit :

Tel: 082 925 0106  of  041 360 5676

Kontak Herman hier