Perisos
Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh 10:10)

Bedieninge

Barsillai

Die Ouer Persone in Perisos se bedieninge staan bekend as Barsillai

Perisos het ‘n besonderse plek in sy kern vir die ouer persone van die gemeente. Ouer persone word geestelik en sosiaal bedien.

Leier: Marie du Toit

Kontak Ons

Want waar daar twee of meer in my Naam (1)
 

Barsillai beteken STERK.

In die Bybel vertel 2 Samuel 17:27 van Barsillai (hy was 80 jaar oud) wat vir Dawid versorg het toe hy moes vlug vir Absalom. Verder vertel 2 Samuel 19: 34 – 39 dat Dawid vir Barsillai wil saam neem sodat Dawid hom kan onderhou. Maar Barseilai se beswaar was dat hy nie lank oor het om te leef nie. Ook dat hy niks meer kan geniet nie.

Die Ouer Persone se meelewing in gemeente-aktiwiteite is duidelik in hulle belangstelling in die samekomste. Nie net word daar omgesien na die geestelike welsyn van ons ouer persone nie, maar wanneer daar behoefte is vir die materiële, is hulp en bystand beskikbaar. Soos wat elke mens is, waardeer die ouer mense ook liefde, ‘n glimlag, en ‘n drukkie. Belangstelling in hulle doen en late kry baie aandag.

Die Barsillai-bediening, wat deur Marie du Toit hanteer word, trag om die ouer persone se belangstellings aan te wakker en verder uit te brei. Daarom kom hulle op gereelde tye byeen. Tydens die byeenkomste word die Barsillaiers blootgestel aan wyd uiteenlopende stokperdjies en belangstellings. Programme word met sorg saamgestel. Daar is boekvoorlesings, uitstappies, demonstrasies, dansers, gassprekers, en sangers wat optree. Daar word heerlik gelag en saamgekuier. Tydens hierdie byeenkomste word hulle getrakteer op heerlike verversings en tee en koeldrank. Ons saamkuiers beloof om onvergeetlik wees.
 

Wanneer julle vir bejaardes bid:

Dink daaraan dat ouer mense unieke en spesifieke behoeftes het. Dus, wanneer u stil word en vir ons Barsellaiers intree, hou die volgende paar riglyne in gedagte:
Elkeen se liggaamspyne is anders. Dink aan die beweging van hulle gewrigte en spiere. Bid dat hulle aktief sal wil bly en dat dit binne hulle vermoë is.
Bid dat hul breinfunksie gesond sal wees sodat hulle iets nuttigs kan leer – bv. iets te lees wat inspanning en konsentrasie vereis en daaroor sal kan nadink.
Dra hulle op aan die Here op sodat hulle lus sal wees om te geniet wat mooi is en waarin hulle glo te kan doen sonder vrees.
Dikwels word hulle so oorweldig deur hulle omstandighede dat hulle mismoedig word. Kom bid saam met ons teen mismoedigheid, sodat hulle hierdie druk kan hanteer.
Die seniors stel ‘n mooi voorbeeld aan die jongmense in die gemeente. Tree asseblief vir hulle in sodat hulle voortdurend ‘n inspirasie sal wees vir die jonges.

Datum bygevoeg: 2018-03-28
Terug na Bedieninge