Perisos
Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh 10:10)

Bedieninge

Gebedsbediening

Perisos glo in die krag van gebed, daarom ‘n span wat voortdurend bid en vir andere intree.

Leier: Pieter van Heerden

Kontak OnsPerisos glo en bely: “God is die Vader, die Almagtige”. In Psalm 65:3 noem Dawid God “die Hoorder van gebed”. Hy is in Christus Jesus ons Vader. Jesus Christus het aan almal wat Hom aangeneem het en in Hom glo die reg gegee om kinders van God te word (Johannes 1:12). Jesus Christus het aan gebed ‘n nuwe intimiteit gegee. Hyself het God in sy gebed in die tuin van Getsemane “Abba! Vader!” genoem’en sy dissipels (en ons) leer bid “Ons Vader in die hemel ….” (Matteus 6:9-13). Die Gees van Christus in ons roep tot God “Abba! Vader!” (vgl Galasiërs 4:6).

Ons nooi jou om saam met ons in die avontuur van gebed betrokke te wees. “n Gebedsbrief verskyn kwartaalliks waarin belangrike inligting vir jou gegee word om jou te help om spesifiek te bid.
Addisionele inligting vir gebed sal deur middel van e-pos boodskappe aan jou gestuur word.

Indien jy deel van ‘n gebedsketting wil wees skakel asseblief met Pieter van Heerden by 083 310 6495 of Perisos se kantoor. “Hou aan met vra, en God sal vir julle gee. Hou aan met soek en julle sal kry. Hou aan klop en God sal die deur vir julle oopmaak. Elkeen wat so volhardend vra, ontvang; en wie aanhou soek, kry; en vir elkeen wat aanhou klop, sal God oopmaak.” (Matteus 7:7, 8 NLV)

 

GebedsbrieweDatum bygevoeg: 2018-03-28
Terug na Bedieninge