Perisos
Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh 10:10)

Bedieninge

Barsillai

Die Ouer Persone in Perisos se bedieninge staan bekend as Barsillai

Lees verder ...

Gasvryheid & Dankoffer

‘n Aantal toegewyde mans en dames wat geleentheid skep vir gesellige verkeer by geleenthede van samekoms.

Lees verder ...

Gebedsbediening

Perisos glo in die krag van gebed, daarom ‘n span wat voortdurend bid en vir andere intree.

Lees verder ...

Kinderbediening

Die kinders van voorskoolse ouderdom word tot einde hul laerskooljare bedien.

Lees verder ...

Mannabediening

Soos wat die Here, deur die manna in die woestyn vir Israel se fisiese nood onderneem het, so reik Perisos uit deur hierdie bediening na kinders, enkel persone, gesinne en ouer persone wat in nood verkeer.

Lees verder ...

Oorvloedgroepbediening

By hierdie weeklikse saam wees-tye op verskillende plekke binne en rondom ons stad geniet ons groei rondom die Woord van die Here, en gemeenskap (fellowship) met mekaar.

Lees verder ...

Sang- en Musiekbediening

Deur ons musiekbediening, Leviete, wil ons ons geloof op ‘n tasbare wyse oordra.

Lees verder ...

Resultate: 1 tot 7 van 7