Perisos
Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed (Joh 10:10)

Bankbesonderhede

Naam: Perisos

Bank: Standard Bank [tjekrekening]

Rekeningnommer: Bekom besonderhede vanaf Perisos kantoor

Kantoor Tye: 8h00 tot 14h00   Skakel: 041 360 5676